به نـدرت پیـدا می شن آدمــایی که ... بهشون مـحبت بکنـی و بعـدش پشیـمـون نشـی ..

 

 

 

 

گاهی باید بی رحم بود! نه با دوست... نه با دشمن! 
بلکه با خودت!
و چه بزرگت می کند آن سیلی که خودت می خوابانی توی صورت خودت !


 از آدم ها دلگیرم

که گرم میبوسند و دعوت میکنند

سرد دست میدهند و به چمدانت نگاه میکنن...

 

 

 هنوز هم مرا به جان "تـــو" قسم مى دهند
مى بینى
تنها من نیستم که رفتنت را باور نمى کنم ...!

 

 

 

اگر روزی رسیدی که من نبودم

تمام وصیتم به تو این است

" خوب بمان "

از آن خوب هایی که من عاشقش بودم .... !!

 

 

نجار ها هم کورند ، هنوز تخت دو نفره می سازند ...
نمی بنینند همه تنهاییم ..!
حتی آنهایی که دو نفره می خوابند ...!

 

 

 

 

همیــشه تو دلــت میگفــتی:
این مــگه باچــند نــفر دوســته که همیــــشه آنلایــنه؟

یه جمــله همــیشه یادت باشــه:
همیــشه آنلایــن تــرین ها تنــــهاترینــــند

 

 

 

افسانه ها را رهاکن!
دوری و دوستی کدام است؟؟
فاصله هایند که عشق را میبلعند ...
من اگر نباشم ...! دیگری جایم را پرمیکند.... به همین سادگی!