چرا نخواســــــــــــتی واسه تولدش تبریک بگم؟؟؟

چرا نزاشتی ؟؟؟