اگه فکر یه هم صدایی  بیا با اسم صدام کن

تو منو اینجوری کردی بیا فکری برام کن

تو تک وتنها ت. جاده عشق قدم گذاشتی .بی همسفر

اخه مسافر دوست دارم بیا منو با خودت ببر

بیا که روی لب هام خنده بکاری  شادی بیاری برای من

بیا و با دستات اشکامو پاک کن   گوشه سپرده نمای من

رفت سلام وسرود عشق  ای پیامت نوید من

دل به تو بستم به پات نشستم تویی تنها امید من