گر با تو

                     گر با تو شبی دست در اغوش کنم

                  غم های گذشته را فراموش کنم

           تو جام شراب ارزو های منی

       بگذار به جای می تو را نوش کنم

/ 0 نظر / 8 بازدید