موسیقی عشق

کاش میدیدم چیست

                                             انچه از چشم تو تا عمق وجودم بهاریست

اه وقتی که تو لبخند تگاهت را میتابانی

                                                        بال مزگان بلندت را میخوابانی     

اه وقتی که تو چشمانت را

                                             ان جام لبالب از جاندارو  را

سوی این تشنه جان سوخته میگردانی

                                                             موج موسیقی عشق از دلم میگذرد

/ 0 نظر / 12 بازدید