عشق دیروز...

مروز سهم من از عشق دیروز   تنهاییست     

      امروز تنها هستم  تو در کنار کسی دیگر

               امروز به یاد دیروزم  تو به یاد کسی دیگر

                        امروز به یاد دیروز گریانم    تو اشک میریزی از شوق داشتن کسی دیگر

/ 0 نظر / 9 بازدید