قلبم

قلبـَــم را مومیایـی خواهـَــم کرد ؛ تا از عِشـق ابدیتـی بـِسازَم کــِ در تاریـخ ، ماندگـار شـَوی ... اینطور نمیشود باید یک غریق نجات همیشه همراهم باشد غــرق در فـکرت شدن اصلا دست خودمــ نیست..... اشک هایم را روی نامه ای عاشقانه ، با قطره چکان جعل می کردم ! خاطرم آمد ... شاید دلتنگ خنده هایم باشی . ببخش اگر این روز ها عشق با گریستن اثبات می شود !!! یـــــــــــــــــک فــــــنـــــــجان بـــــــــــــــــــاران ؛ با طـــــــــعـــــــم خـــــــــــــاطـــــــــ ــره . . لــــطفا. . . . حـرفی نـدارم … مـن حـاضـرم حـتی جـانم بـه لبـم رسـد …! اگـر جـانم تـو بـاشی … بی تو روزگارم را سیاهی ول نمی کند موی سرم را ...... سپیدی بگذار که ماهت باشم حتی ... در محال ! ................................... میخواهم عشقت را خاکستر کنم

/ 0 نظر / 8 بازدید