پست های ارسال شده در بهمن سال 1391

ثی

مُخـــآطَبـِ خــآصٌِــ عــآشِقــآنِــهـ هــآیـ  مَـــنـ ، دِلَـمـ خیـــلیـ گِــرِفــتـهـ ، کـــآشــکیـ میـ دیــدیـ ایـــنـ تَنــــهــآییـ هـــآرو ، کــآشــکیـ  میـ خــونــدیـ ایـــنـ  عــآشِقــآنِــهـ هـــآرو ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 32 بازدید

برای بعد لحظه هایم مـــال تــو .. بـه قیمت صـفر " تومن" ه

                      خاطرات خیلی عجیبند؛ گاهی اوقات می خندیم، به روزهای که گریه می کردیم! گاهی گریه می کنیم؛ به یاد روزهایی که می خندیدیم … آغــــوش ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 39 بازدید