جملات زیبا

چرا قانون عشق جدایی است؟؟

ای کاش عشق را زبان سخن بود.

فراموشی در محبت عشق راهی ندارد.

زندگی حس غریبی است که یک مرغ مهاجر دارد.

کاشکی رو کاشتنش افسوس درامد.

/ 0 نظر / 7 بازدید