تن فروشی

اتاقی میخواهم

اتاقی میخواهم برای تن فروشی هایم

ولی در ان دنبال عکسی نگرد

عکسی از جسم بی روحم پیدا نخواهی کرد

تن فروشی فقط فروختن یک جسم نیست

فروختن جسم بی روح نیست

تن فروشی میکنم نه با جسم خسته ام

با ذهنی که هر لحظه از ان کسی میشود


/ 32 نظر / 74 بازدید
نمایش نظرات قبلی
احسان

[گل] اشتباه نيز جزئي از زندگي است، پس وقت خودت را تلف نکن و خودت را به خاطر اشتباههاي گذشته سرزنش نکن. (برادلي) [گل]

احسان

[گل] شب خوب و آرامــــــی داشته باشیــــــد [گل]

احسان

[گل] آنکه مي خواهد روزي پريدن آموزد ابتدا مي بايد ايستادن راه رفتن دويدن و بالا رفتن آموزد پرواز را با پرواز آغاز نمي کنند. (نيچه) [گل]

مهدی

همه زندگیم " درد" است؛ درد...نمی دانم عظمت این کلمه را درک می کنی یا نه؟ وقتی می گویم درد،.. تو به دردی فکر نکن که جسم انسان ممکن است... از یک بیماری شدید بکشد... نه؛روحم درد می کند

فهیمه

میـــــــ گویند : هر وقتـــــــ خنده اتـــ♥ــــ گرفتـــــــ ، بخند ... هر وقتـــــــ خنده اتـــ♥ــــ نگرفتـــــــ ، باز هم بخند ... هر وقتـــــــ گریه اتــــ♥ـــ نگرفتـــــــ ، گریه نکنـــــــ ... هر وقتـــــــ گریه اتــــ♥ـــ گرفتـــــــ ، باز هم گریه نکنـــــــ ... من میـــــــ گویمـــــــ : همیشه لبخند بزنـــــ♥ــ حتی در بدترینـــــــ شرایطـــــــ ...

ali

خدای من! نه آن قدر پاکم که کمکم کنی و نه آن قدر بدم که رهایم کنی میان این دو گمم هم خود را و هم تو را آزار میدهم هر چه قدر تلاش کردم نتوانستم آنی باشم که تو خواستی و هرگز دوست ندارم آنی باشم که تو رهایم کنی آنقدر بی تو تنها هستم که بی تو یعنی “هیچ” یعنی “پوچ” خدایا هیچ وقت رهـــایم نکن.

سارا

حـال ایـن روزهـایِ مـنـو .. لـک لـکِ بـال شـکـسـتـه ای مـی فـهـمـه.. کـه تـویِ سـوزِ پـایـیـز .. بـا چـشـم گـریـان کـوچ هـمـرهِـش رو نـگـاه مـیـکـنـه.. [گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه]

مريم

سنگينم...! آنقدر كه ميترسم زمين ترك بردارد !!!

بچه سلسبیل - سرا

[وحشتناک]