تنها بهانه

به نام ان مهر ایین خدای رحمت افرین

دفتر خاطرات زندگیم از مشق های دلتنگی عاشقانه تو پر شده است .کسی صدایم میزند و من تنها به احترام دل عاشقت کنار خلیج نام عاشقانه ی تو لنگر می انداز                     دل نوشته هایم  راز دل پریشانم را رسوا میکند و من اواره ی سرزمین رویاهایم میشوم.  هیچ کسی نمیدانست تو....تنها بهانه ی مشق عشق من بودی     

/ 0 نظر / 9 بازدید