باران عشق

خدایاازتودلگیرم!!!!!!!!! گفتی حق انتخاب دارم پس چراانتخابم درکناردیگریست؟؟؟چرااااااااااا؟؟؟؟؟

بی تو...

گفتمش بی تو چه میباید کرد   عکس رخساره ی ماهش را داد                                              گفتمش همدم شب هایم کو؟؟                                             تاری از زلف سیاهش ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 19 بازدید
شهریور 94
1 پست
دی 93
1 پست
شهریور 92
2 پست
اسفند 91
2 پست
بهمن 91
4 پست
دی 91
2 پست
آذر 91
1 پست
مهر 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
بهمن 90
3 پست
آبان 90
2 پست
مهر 90
4 پست
شهریور 90
34 پست