راز مقدس عشق

دیگر بیش از این قادر نیستم احساس عشق امیز خویش را از تو پنهان سازم و ناله های قلب تبدارم را در گورستان راز پوش سینه ام مخفی سازم. دیگر نمیتوانم این سکوت سوز افرین و این خاموشی تلخ و درد الود را ادامه دهم و راز قلبم را راز مقدس جانم را از تو مخفی نگه دارم

میگویند:عشق اگر ابراز شود دل او را بدست می اورد ولی اگر در دل بماند میپوسد و هیچکس از ان با خبر نخواهد شد

/ 0 نظر / 10 بازدید