زیر باران

                                   پارسال با او زیر باران راه میرفتم

                        امسال راه رفتن او را با دختر دیگری

            در زیر باران اشک هایم دیدم

  شاید پارسال اشک دختر دیگری بود

/ 0 نظر / 8 بازدید